Web Page Maker is an easy to use utility that allows you to create your site without knowing HTML. You can create your site using the professional templates or start from scratch by dragging and dropping objects into a layout. You can easily move the elements with your mouse to anywhere on the page.

Velkomen til Arctic Tunnel
..............................................................................................................
Arctic Tunnel er komen til etter generasjonar med arfaring innan frukt- og bærdyrking på våre gardar, lokalisert på Vangsnes i Sogn, rett ved den verdsberømte Sognefjorden i Vest-Norge. Grunna skiftande vilkår og rammevilkår for tradisjonell frukt- og bærdyrking, bestemte vi oss i 2005 for å etablere Sognabær, og vi blei fort klar over at skulle vi kunne overleve med bærproduksjonen vår, måtte vi tenkje nytt, tenkje tunnel, og då sterke tunnelar tilpassa dei røffe værtilhøva vi til tider opplever på vestlandet. Samstundes var det viktig å ivareta fordelene vestlandsklimaet har gitt oss, med høg bærkvalitet og store avlingar. Det heile resulterte i utviklinga av Arctic Tunnel, Det sterke alternativet.

Arctic Tunnel er under stadig utvikling, for å være lengst framme til ei kva tid når det gjeld kvalitet og styrke.
Vi jobbar for tida med utviklinga av Arctic Extreme Tunnel, som vil bli tunnelen for dei tøffaste og hardaste værforholda.
Meir informasjon om Arctic Extreme Tunnel vil bli annonsert i løpet av våren 2011.

DET STERKE ALTERNATIVET
Innmelding nyheitsbrev HER!
Arctic Tunnel

Create your badge