Arctic Tunnel Partnere
......................................................................................................................
For å bli fyrstevalet blant frukt, bær- og grønnsaksprodusentar når det kjem til tunnelar, har vi inngått avtale med dei best tilgjengelege leverandørar av råvarer som er mogeleg. Stålkonstruksjonen til våre tunnelar blir produsert hjå Remenco i Skotland, plasten til tunnelane er produsert hjå Plastika Kritis i Hellas, distribuert av XL Horticulture i England, ein av dei største leverandørane av polyfilm i Europa.
Spesialreiskap hentar vi frå Jones Engineering i England, eit firma som har spesialisert seg på reiskap til radkulturar.
Plukkemaskin for bringebær importerer vi frå Littau Harvester i USA.

Hagebutikken
Alt av utstyr og driftsmiddlar for hagebruket

Plastika Kritis
Ein av verdas største produsentar av plastfolie til tunnel og veksthus

XL Horticulture
Ein av Europas største distributørar av veksthusfolie

Remenco
Produserer stålkonstruksjonen til tunnelane

Dansk Vandingsteknik
Vår leverandør av utstyr til vatning

Lows of Dundee
Vår leverandør av bærnot, jorddekke, vindnett, agryl og anna dekkemateriell

Aase Landbruk
Vår leverandør av reiskap og maskiner

Littau Harvester
Haustemaskiner for bær

Klikk i menyen til høgre for meir informasjon om den enkelte leverandør.
DET STERKE ALTERNATIVET

Arctic Tunnel

Create your badge
Klikk på bildet for å gå til Sognabær
Klikk på bildet for å gå til Hagebutikken