Elite KATEDRAL Tunnel
......................................................................................................................
Arctic Katedral tunnel er ein frittståande tunnel, der den karakteristiske formen har gitt den namnet.
Tunnelen er forsterka i konstruksjonen, med tanke på å kunne stå som singel tunnel.
Spesielt tiltenkt gartneri, planteskule og til forsøksproduksjonar.

Eigenskapar:

    * Høgt under taket, stort volum
    * Frittståande, konstruert for å kunne stå åleine
    * I prinsippet som eit veksthus, utan oppvarming
    * Kan varmast opp
    * Gode dørløysingar
    * Kan tilpassast heilårsdrift

DET STERKE ALTERNATIVET
Arctic Tunnel

Create your badge