Arctic SHELTER Tunnel
......................................................................................................................
I tillegg til dei tradisjonelle bruksområde for tunnel, er det og mange andre plassar ein tunnel kan kome til nytte, som eit rimeleg alternativ til meir permanente bygg.

Tunnel kan og nyttast til:

* Lammefjøs
* Redskapshus/Lager
* Båtopplagsplass
* Fiskeoppdrett

Har du ein idè eller eit prosjekt der tunnel kan være eit rimeleg alternativ?

Send oss ein forespørsel, så reknar vi på det og kjem med forslag til løysing!
DET STERKE ALTERNATIVET

Arctic Tunnel

Create your badge