DET STERKE ALTERNATIVET
Arctic Tunnel Partner DVT
......................................................................................................................
I ein verden der vatn er brukt universelt og kontinuerlig, og med dei fordelene det gir oss over heile planeten, er bruken av vatningssystem blitt eit spørsmål av avgjerande betydning både for å auke vasskvaliteten og tilgjengeligheita innan jord- og hagebruk, og ikkje minst for å bruke vatn rasjonelt og fornuftig til beste for vårt økosystem. For å få maksimal effekt av dette konseptet, har DVT konsentrert heile sin produktportefylgje kring dette produktområdet, og dermed utvikla ein stor kompetanse inann feltet vatning og vatningsøkonomi.

DVT var blant dei første som introduserte mikrovatning for snart 30 år sidan, eit vatningssystem som er heilt optimalisert i forhold til vårt økosystem, og redusere vassbehovet vesentleg.

Forplikta av proffesjonelitet og kompetanse er DVT ein ressurs for gardbrukarar, distributørar, forhandlarar og butikkar innan alle sektorar i markedet, frå jordbruk til hagebruk, frå landskapsleie til hagesenter. Lidenskapen for vatning, og den stadig aukande internasjonale konkurransen innan sektoren, har utelukkande bidrege til å styrke kompetansen og kunnskapen om vatning og vatningsutstyr, til beste for kundar innan vatningsutstyr, uansett bransje.
Alle produkta bestiller du på www.hagebutikken.no
Arctic Tunnel

Create your badge