DET STERKE ALTERNATIVET
Arctic Tunnel Partner Hagebutikken
......................................................................................................................
Hagebutikken AS er totalleverandør til hagebruk, enten det gjeld frukt, bær eller grønnsaksproduksjon. I tillegg har Hagebutikken eit stort utval varer til gartneri, park og anlegg.

Hagebutikken har vore ein del av Sognabær AS sidan starten i 2005, men blei i 2010 skilt ut som eige selskap.

Arctic Tunnel er ein del av Hagebutikken AS, og er hovudproduktet i selskapet.

Hagebutikken importerer dei fleste av varene, og har leverandørar i Italia, Tyskland, Sverige, Danmark, USA, England, Skotland og Polen.

For å til ei kvar tid kunne være oppdatert innan det siste som rører seg, deltek Hagebutikken årleg på messer i utlandet, forutan å delta med eigne utstillingar på utvalde messer og fagdagar i dei nordiske landa.

Vi er likevel avhengige av tilbakemeldingar frå våre kundar dersom dei har spesiell ynskjer om produkter vi ikkje fører, så ta gjerne kontakt om det er noko du ikkje finn i vårt vareutval.
Kanskje kan vi likevel hjelpe!

For å gå til Hagebutikken sin nett-butikk, klikk HER

Alle produkta bestiller du på www.hagebutikken.no
Arctic Tunnel

Create your badge