Arctic Tunnel Partner XL Horticulture
......................................................................................................................
XL Horticulture er distributør av verdens mest avanserte tunnelplast og verdens mest energieffektive SUPER termo plast, smart film og spectral filter film, ved hjelp av aller siste teknologi innan plastfilm produksjon.

XL Horticulture blei etablert i 1993, og har vore i frontlinja når det gjeld plastfilm teknologi sidan starten.

For å forstå kva plastfilm teknologien i det the 21. århundre betyr for hagebruket, er det nødvendig å sjå attende til seint på 1960-talet, tidleg 70-talet. Tunnelar var den gangen det vi kjenner som solfangarar i ein eller annan form, små, og berre plass til å krype i. Dei hadde begrensa plass, høgde og breidde.

Heldigvis endra tidene seg, tunnelane blei breiare, tunnelane blei større, og blokksystemet med kopling av fleire tunnelar i større felt vart fødd. Plastfilm produsentane klarte etter kvart å produsere store nok filmar til å dekke større, breiare og lengre tunnelar. Dei starta og med "coating" slik at ikkje plasten dogga så mykje som før.

Summen av utviklinga er ein plast som varer fleire gonger så lenge som den gamle typen, i tillegg til at den er uendeleg mange gonger bedre for produksjonen reint dyrkingsmessig.

Resultatet er at tunnelane frå sist på 80-talet blei den profesjonelle produsenten sitt fyrsteval, med ein eller annan form for plastdekke, nokre bra, andre mindre bra.

Med så mykje profesjonell bruk og erfaring av dyrkarar verden over, er tunnelane i dag einaste alternativ blant svært mange profesjonelle hagebrukarar og produsentar av frukt, bær- og grønsaker.
DET STERKE ALTERNATIVET
Alle produkta bestiller du på www.hagebutikken.no
Arctic Tunnel

Create your badge