DET STERKE ALTERNATIVET
Arctic Tunnel Partner Remenco
......................................................................................................................
Remenco blei stifta i 1980. Selskapet produserer innan mange bransjar, som kontrakts-produsent. Remenco kombinerer moderne maskiner med ein dyktig stab av tilsette, med det som resultat at komponentar og deler som kundane etterspør kan produserast i topp kvalitet til konkurransedyktige prisar. Produksjons- og lagersystemet er fullt ut datastyrt og ein intefrert del av Remenco sitt kvalitetssystem.

Kontrakt produksjon

• CNC Tuning
• CNC Milling
• Press arbeid
• Metall arbeid
• Sveising
• Råme produksjon
• Verktøy produksjon
• Prototypar

Materialar

• Stål
• Rustfritt
• Messing
• Plast

Små, medium og store produksjonar vert utført.

• Fullstendig datastyrt produksjons kontroll system
• Fullstendig sporbarheit tilgjengeleg
• Integrert kvalitetssystem
Alle produkta bestiller du på www.hagebutikken.no
Arctic Tunnel

Create your badge