DET STERKE ALTERNATIVET
Arctic Tunnel Partner Lows of Dundee
......................................................................................................................
Lows of Dundee er ein fullskala produsent av tekstilar til jordbruket, frå agrylduk og jorddekke, til vindnett og bærnot.

Innan sektoren jordbruk, tilbyr Lows of Dundee eit spekter av nett til klimakontroll (anti-hagl, vindnett, skygge-nett), så vel som biologisk kontroll (insekt-nett, fuglenot).
Lows of Dundee netting er og å finne innan andre bransjar, til dømes bygg, idrettsarenaer, hage med meir.

Nettverket av forhandlarar dekker det meste av Nord-Europa, ein garanti for at tilbakemeldingar frå alle produsentmiljø blir formidla attende til fabrikken, og forbetringar og utvikling av produkta kan føregå kontinuerleg.
I heimlandet Irland, er Lows of Dundee markedsledar innan sektoren, og firmanamnet er synonymt med høg kvalitet og funksjonelle produkt.
Alle produkta bestiller du på www.hagebutikken.no
Arctic Tunnel

Create your badge